Adatkezelési nyilatkozat

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a www.tarsasjatek.club weboldal (továbbiakban Honlap) üzemeltetője, a Győri Társasjáték Egyesület (székhely: 9022 Győr, Szent István út 41., továbbiakban Egyesület).

2. Adatkezelés célja

a. Statisztikai adatok

Az Egyesület a Honlap felhasználási módjának nyomon követése és elemzése céljából analitikai eszközt alkalmaz. Ez az eszköz minden felhasználótól adatokat gyűjt a látogatással kapcsolatban. Ezen adatok közé tartozik a látogatás kezdetének és befejezésének időpontja, illetve a felhasználó által használt eszköz beállításainak függvényében a böngésző, operációs rendszer és a felhasználó IP címe. Ezen adatok gyűjtése kizárólag a Honlap látogatottságára vonatkozó, automatikusan generálódó statisztikai adatok elkészítése céljából történik és a gyűjtött adatok a látogató személyéhez közvetlenül nem köthetőek.

b. Személyes adatok

A Honlap által nyújtott szolgáltatások egy része regisztrációhoz kötött, aminek során az Egyesület, mint adatkezelő, személyes adatokat kér a felhasználótól (név, e-mail cím, jelszó). A regisztráció egyik feltétele a jelen dokumentumban leírt adatkezelési feltételek elfogadása. A regisztráció, illetve a Honlap használata során megadott személyes adatokkal kapcsolatban a regisztráló fél elfogadja, és önkéntesen hozzájárul, hogy ezeket az adatokat az Egyesület kezelje.

A felhasználó elfogadja, hogy a kapcsolattartásra megadott adatokat (pl. e-mail cím), az Egyesület az alábbi célokra használhatja:

– Hírlevelet küld az Egyesület tevékenységével kapcsolatban

– Értesítést küld minden egyéb, az Egyesülettel kapcsolatos információról, ami az Egyesület megítélése szerint a felhasználót érdekelheti.

Minden egyéb olyan személyes adat kezelése, amit a felhasználó a fentieken felül megad, a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

c. Cookie-k

A Honlap használ cookie-kat, amik rövid, szöveges állományok. Funkciójuk, hogy kényelmesebbé és személyre szabottá tegyék a felhasználók számára az oldal használatát. Ezeket a cookie-kat a böngésző alkalmazás tárolja a felhasználó eszközén. A cookie-k fogadása általában engedélyezett, a felhasználó az általa használt böngésző beállításainak segítségével testre tudja szabni, vagy el tudja utasítani a cookie-k fogadását. Amennyiben nem kívánja fogadni a Honlap által generált cookie-kat, sérülhet a Honlap által nyújtott felhasználói élmény és bizonyos funkciók működése korlátozott lehet. Ha további információkat szeretne a cookie-kal kapcsolatban, forduljon böngészőprogramja Súgójához.

3. Adatbiztonság

Az Egyesület nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja más cégek illetve magánszemélyek részére a felhasználókra vonatkozó adatokat és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára, illetve nevében. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz illetve a látogatásokról gyűjtött technikai adatokhoz kizárólag az Egyesület adatkezeléssel foglalkozó tagjai férhetnek hozzá. Az Egyesület személyes adatot harmadik félnek nem ad át. Ez nem vonatkozik a törvényben előírt, kötelező jellegű adattovábbításokra.

4. Érintettek jogai

A felhasználó megtekintheti kezelt személyes adatait a felhasználói profiljában, és módosíthatja azokat.

Amennyiben a felhasználó külön kéri, az Egyesület 30 napon belül írásban közli a felhasználóval a rá vonatkozó, Egyesület által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve arról, hogy az adatokat kik és milyen célból kapták meg, adattovábbítás esetén pedig az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A felhasználó a regisztrációja törlésével megszünteti személyes adatainak kezelését, mert azok a törléssel a Honlap rendszeréből eltávolításra kerülnek.

A felhasználó kérheti az Egyesület által kezelt személyes adatainak felhasználásának korlátozását az Egyesület által küldött Hírlevélről történő leiratkozással.

Ezen kívül a felhasználó írásban tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését.